Vibrācijas, kuras nostiprina vai negatīvi ietekmē enerģētisko lauku

Cilvēks pats rada pasauli, kurā dzīvo – ar savām izjūtām, domām, rīcību un attieksmi. Dzīves apstākļi šobrīd – attiecības ar cilvēkiem, situācija ar darbu, naudas lietām, veselība, emocionālais stāvoklis – tas viss sākumā bija izjūta, tad doma un tālāk veidoja noteiktu cilvēka rīcību, kas izpaudās fiziskajā pasaulē. Katra izjūta, doma un vārds  ir enerģija, kurai piemīt milzīgs spēks – radošs vai postošs. Katrs notikums un pavērsiens dzīvē ir Visuma sūtīta atbildes reakcija cilvēka paša radītajām vibrācijām.

Kas rada rupjas vibrācijas cilvēka apziņā? Vēlmju nepiepildījums.

Laika gaitā cilvēkā rodas aizvien jaunas vēlmes un prasības, pēc kurām tiekties. Viņš meklē piepildījumu fiziskās pasaules izpausmēs, arvien vairāk attālinoties no Mīlestības, zaudējot saikni ar sevi un Visumu, līdz nākas piedzīvot neparedzētas situācijas – ceļā uz mērķiem parādās sarežģījumi, vēlamais piepildās lēni vai kļūst neiespējams. Tie ir Visuma sūtīti „Stop!” signāli, lai aicinātu apstāties savās izpausmēs. Izvēloties uz notiekošo reaģēt ar negatīvām izjūtam, domām vai rīcību, cilvēks sāk radīt zemas un rupjas enerģētiskās vibrācijas.

Viszemākā vibrācija Visumā ir bailes.

Skaudība. Lepnība, augstprātība.

Agresija pret sevi un citiem.

Domu maisītāja un viedokļu veidošana.

Sevis, cilvēku un pasaules nepieņemšana.

Nosodījums, viltība, liekuļošana.

Neapmierinātība, pretestība dzīves apstākļos.

Slikta vēlējumi, klačas, aprunāšana.

Neizdevušies procesi, neveiksmes, kurās kavējamies.

Prasības pret dzīvi, nevis sevi. Citas negatīvas izpausmes.

Rupjas vibrācijas deformē enerģētisko lauku, apgrūtinot brīvu Visuma un zemes enerģiju plūsmu, līdz ar to indivīds sāk piedzīvot nepatīkamus notikumus – neveikmes, nelaimes gadījumus, slimības un nesaskaņas. Veidojas audzinoši apstākļi, lai varētu ieraudzīt, ka jāpārtrauc iznīcināt savu un citu cilvēku Dvēseles. Lai ieraudzītu, ka visur un visā sāk veidot Mīlestība!

 

Kas rada smalkas vibrācijas apziņā?

Smalkās enerģētiskās vibrācijas rodas, ja cilvēks ar sapratni pieņem jebkurus dzīves pavērsienus un vienmēr notiekošajā meklē zīmes tam, kā nepieciešams mainīt sevi un pašam pilnveidoties.

Vissmalkākā vibrācija Visumā ir Mīlestība.

Lūgšanas. Pateicības. Piedošanas.

Pazemība. Sapratne. Cieņa.

Harmonijā radītas un pasniegtas mūzikas skaņas.

Dabas skati, dabas skaņas un tīras krāsas.

Veiksmīgi un patīkami notikumi, ko atceras un vēlas veidot uz priekšu.

Gaišas un patīkamas izjūtas, domas un attiekmse rada smalku un līdzenu enerģētisko vibrāciju. Smalkas vibrācijas pilnveido un harmonizē enerģētisko lauku, veicinot brīvu Visuma un zemes enerģiju plūsmu, līdz ar to cilvēks var izjust patīkamas emocijas un veidot veiksmīgus dzīves procesus. Ar skaistām, tīrām un, protams, patiesām izjūtām un domām  Dvēsele atplaukst, dzīvo, padzeras kā no dzidra avota tīru ūdeni Visuma un zemes enerģiju.

Vienmēr ir brīva izvēle – ļaut prātam kavēties gaišās vai negatīvās izjūtās, veidot sevī smalkas vai rupjas enerģētiskās vibrācijas. Apgrūtināt enerģiju plūsmas un saskarties ar nepatīkamām situācijām vai izvēlēties sevis attīstības ceļu? Nevienu brīdi dzīvē nenotiek stāvēšana uz vietas – ir vai nu virzība uz sevis pilnveidošanu, vai virzība uz leju – sevis piesārņošana, aizejot no Mīlestības. Prātu atstājot pašplūsmā, tā vadību nosaka procesi, kuri pārsvarā dominē cilvēkos – bailes, skaudība, nosodījums, neapmierinātība. Taču visu laiku neatlaidīgi izvēloties veidot dzīvi tā, lai patīkamais nomaina negatīvo ik mirkli visas dienas garumā, katram ir iespējas veidot tādu dzīvi, kādu vēlas dzīvot, neskatoties uz iepriekšējo dzīvju bagāžu, citiem, viņu viedokļiem un vēlmi mūs ietekmēt. Tas ir iespējams, ja cilvēks neatlaidīgi seko līdzi tam, kur kavējas prāts, un apzinās, ko caur šiem procesiem veido savā dzīvē.

Ja gadiem dzīvots, radot negatīvas vibrācijas, sekas nav iespējams mainīt vienā dienā. Kā tad ar visu iepriekš sakrāto? Visumā pastāv enerģijas nezūdamības likums – neerģija nekur nepazūd, to var tikai pārvērst cita veida enerģijā. Ja ilgstoši izjusta agresija pret sevi, neapmierinātība ar dzīvi, ģimeni un kolēģiem, tad ejams attīstības ceļš uz Dvēseles harmoniju un brīvību. No sakrātajām negatīvajām enerģijām nevar atbrīvoties citādi, kā vien pilnveidojot savu iekšējo pasauli, pārvēršot rupjās vibrācijas smalkajās.

Aicinu katru ieskatīties sevī un padomāt, ar kādām izjūtām, domām un attieksmi virzāties pa dzīvi? Kādas vibrācijas raidāt Visumā? Vai pietiek drosmes atklāti paskatīties uz dzīvi, atzīt un pieņemt nepatīkamo sevī, savā rīcībā? Vai ir ticība un neatlaidība mainīties un pilnveidot sevi, lai iepazītu dziļu Dvēseles harmoniju un tuvotos Mīlestībai? Ja atbilde ir, tad viss ir iespējams! Tam, kurš patiesi to vēlas, tiks dotas iespējas un parādīts ceļš! Jums izdošanos!

Žurnāla Taka, 2013.gada arhīvs, autore: Solveiga Pelce

Jums var arī patīk