Smadzeņu noslēpumi. Nākotnes cilvēka smadzenes

Smadzenes ir brīnumainākais un noslēpumainākais veidojums, kas radies cilvēka ķermeņa un apziņas evolūcijas procesā, mīklainākais objekts Visumā, daudzu noslēpumu glabātājs. Tajās atrodas neierobežotas atmiņu pasaules, dzīves jēgas meklējumu labirinti, jūtu un emociju okeāni, ideju dārgumu krātuves. Tieši smadzenes mēģina apzināties, izpētīt realitātes, kuras eksistē cilvēka uzmanības lokā. Tieši tur aizsākas ģeniālas idejas un atklājumi, augstas un zemiskas jūtas, kas izpaužas varoņdarbos un noziegumos.

Smadzeņu anatomija

Anatomiski smadzenes sastāv no divām pusēm – labās un kreisās puslodes. Ar labās puslodes dominēšanu zinātnieki izskaidro abstrakto domāšanu, noslieci uz humanitārām zinātnēm un radošos talantus. Kreisajai puslodei ir prioritātes loģiskajā domāšanā, talantiem matemātiskā cikla zinātnēs. Daudzi zinātnieki atzīst, ka eksistē divi problēmu risināšanas veidi un tie balstās uz smadzeņu divu pušu darbības pamata: racionālais (loģiskais) un intuitīvais (zemapziņas). Smadzeņu izpētes laikā tika radīta to kartogrāfija, kur noteiktas zonas, kas atbild par atsevišķu organisma daļu darbību, zonas, kurās projicēti apkārtējās pasaules elementi, zonas jūtām un emocijām, kas pavada pasaules izzināšanu. Idejai par smadzeņu zonu noteikšanu pamatā bija fakts – ja kāda no smadzeņu daļām tiek bojāta, cilvēkam sākas noteikti organisma funkciju traucējumi vai novirzes uzvedībā. Tika iegūti daudzi rezultāti, veicot pētījumus ar dzīvniekiem, kuros ar dažādām ierīcēm (visbiežāk ar smadzenēs iedzīvinātiem elektrodiem) meklēja saikni starp to pašsajūtu, uzvedību, bioķīmiskām pārmaiņām asinīs un smadzeņu zonām, kas atbild par dzīvnieku dzīves visdažādākajām sfērām. Tomēr smadzenes droši glabā savus noslēpumus, un pat vismūsdienīgākās pētījumu metodes to izpētē nedod atbildes uz jautājumiem – kā un kur dzimst domas, dzeja, mūzika? Kas ir viedie sapņi? No kurienes rodas ģeniālas idejas, kas paceļ civilizāciju uz jauna attīstības pakāpiena? Kur dzīvo ticība, un kādā veidā, mainot domāšanu, var mainīt likteni un uzlabot veselību?

 

Zinātnieki izpētījuši…

Pēdējo divdesmit gadu laikā ir augusi zinātnieku interese par dažādu reliģiozu konfesiju un filozofisko skolu pārstāvju domāšanu. Materiālistiskā zinātne pēta lūgšanas un meditācijas ietekmi uz veselību un likteni atsevišķiem cilvēkiem, bet dažkārt arī veselām pilsētām un pat valstīm. Harvardas medicīnas skolas zinātnieki publicējuši eksperimentu materiālus, kuros brīvprātīgie – ar mērķi mazināt stresu – 8 nedēļas pa 27 minūtēm katru dienu nodarbojās ar pašregulāciju un koncentrāciju uz ķermeņa sajūtām. Galvas smadzeņu skenēšana ar magnētiskās rezonanses metodi pirms un pēc eksperimenta visiem tā dalībniekiem fiksēja izmaiņas smadzeņu struktūrā pēc nodarbību kursa. Uzņēmumu salīdzināšana atklāja pelēkās vielas palielināšanos limbiskajā sistēmā – smadzeņu struktūrā, kas piedalās atmiņas apstrādē, un dažās citās smadzeņu zonās, kas saistītas ar pašapzināšanos. Dažiem dalībniekiem novēroja izmēra samazināšanos mandelēm, kas ir galvenais avots bailēm un nemieram. Zinātnieki secināja, ka meditatīvo vingrinājumu rezultātā izmainījušās smadzenes palīdz saglabāt dvēseles mieru, kā arī uzlabo intelektuālās un psiholoģiskās spējas.

Citā eksperimentā psihologs Ufe Šods ar magnētiskās rezonanses metodi skenēja 20 ticīgu kristiešu smadzenes lūgšanas laikā. Izrādījās, ka lūgšanas brīdī aktivizējas tās pašas smadzeņu garozas daļas, kuras aktivizējas kontaktēšanās momentā. Šīs smadzeņu zonas uzbudinās, kad cilvēks gaida atbildes reakciju no tā, pie kā viņš vēršas. Psihologi secināja, ka šāda smadzeņu reakcija norāda uz to, ka lūdzējs patiesi tic atbildes iespējai no Radītāja.

ASV Džordža Vašingtona universitātes speciālisti eksperimentāli izpētīja skolēnu grupu vecumā no 11 līdz 14 gadiem, kuri veica meditāciju kursu divreiz dienā. Efekts bija pārsteidzošs: pēc trim mēnešiem mediķi atklāja, ka bērniem par 50% samazinājušies stresa, trauksmes un hiperaktivitātes simptomi. Meditācija, kas noved pie pilnīgas organisma atslābināšanās, normalizē smadzeņu vizuāli motoriskās spējas, uzlabojot uzmanību, atmiņu, organizatoriskās spējas un uzvedības paškontroli.

Smadzenes un ķermenis ir vienots veselums, un arvien vairāk psihoterapeitu saviem pacientiem rekomendē izmantot domāšanas modeļu pārprogrammēšanu fiziskās un psihiskās veselības korekcijā. Pašanalīze, patiesa nožēla par pieļautajām kļūdām, ticība sava saprāta spēkam bieži veic īstus brīnumus. Smadzenes kā biokompjūters pieņem jaunas dzīves vērtības, jaunu pasaules uzskatu, un ieslēdzas jauna dzīves programma. Cilvēkam, kurš rod gandarījumu no savas dzīves, izzināšanas vai radošas darbības, smadzenes stimulē laba noskaņojuma, prieka hormonu izstrādi, un ieslēdzas jauna līmeņa vielmaiņa, kas ved uz aktīvu ilgdzīvošanu.

 

Ezoteriskās zināšanas

Mūsdienās arvien paplašinās informācijas par šī svarīgā orgāna darbību – tiek atklāti smadzeņu un apziņas noslēpumi, kas tuvākā nākotnē palīdzēs veidot jaunu sapratni par smadzeņu lomu cilvēces evolūcijā. Apritē parādījušies jauni jēdzieni, bez kuriem ir sarežģīti apskatīt smadzeņu darbību. Tie ir: psihiskā enerģija, psihiskās enerģijas sfēra, apziņas ķermenis. Tiek formulēti jauni apziņas un zemapziņas traktējumi. Zemapziņa tiek skaidrota, kā pagātnes informācija, kā dvēseles pagājušo dzīvju pieredzes rezultāts. Šīs dzīves laikā cilvēkam strādā apziņa – tā ir informācija par dvēseles uzdevumiem, kura iemiesojusies cilvēka ķermenī un nāk no Monādes – Radītāja daļiņas. Informācija, kuru saņem no nākotnes, nosaukta par virsapziņu. Tas ir apzināts dvēseles darbs, apvienots ar apziņu un zemapziņu apgaismības brīžos. Dvēsele pastāvīgi saņem Gaismu no sava Dievišķā Pirmsākuma un koriģē apziņas un smadzeņu attīstību. Tiek formulēts domu rašanās process cilvēkā – tās dzimst cilvēku galvās enerģijas iedarbības rezultātā, kura nāk no psihiskās enerģijas sfēras, kas atrodas virs cilvēka galvas. Savukārt signālus no Augstākiem plāniem mēs saņemam mūžsenu smadzeņu šūnu aktivizācijai, kurās pēc tam nonāk informācija radioviļņu veidā. Tā rodas iespēja pāriet uz augstākas kvalitātes domāšanas līmeni. Tūkstošiem gadu ilgusī garīgā tumsonība novedusi pie tā, ka mūsdienu cilvēku jūtas un smadzenes ir bloķētas ar negatīvām domām un izkropļotiem priekšstatiem par sevi un pasauli. Cilvēki redzēja, saprata un juta visu izkropļotā veidā, neapzinoties kopsakaru starp domām, kuras viņi raidīja izplatījumā, saviem vārdiem un darbību ar to dzīvi, kuru dzīvoja. Taču 1996. gadā sākās jaunu kosmisko enerģiju iedarbība uz ķermeņiem un apziņu, izmaiņas Zemes vibrāciju raksturā, pakāpeniskas un neizbēgamas izmaiņas cilvēka fiziskajās un enerģētiskajās struktūrās. Zeme sāka saņemt jaunas augstu vibrāciju gaismas enerģijas ar jauniem kodiem cilvēka apziņas attīstībai līdz dievcilvēka līmenim tiem, kuri dzīvo pēc garīgiem likumiem. Pašlaik notiek dziļa smadzeņu attīrīšana no pagātnes programmām, pakāpeniska agrāk nestrādājošu smadzeņu šūnu aktivizācija, kas nodrošina Augstākā vieduma enerģijas ieviešanu smadzeņu šūnās. Smadzenēs aktivizējas brālības šūnas, kuru darbība sekmē cilvēku vienotību uz mūsu planētas, un veiksmes šūnas, kad cilvēks atrod izeju no jebkuras situācijas, kurā nonācis. Smadzenēs parādās arī jauni veidojumi, kuri reaģē uz Gaismas enerģijām, tās pievelkot un sargājot apziņu no netīrām domām. Globālo pārmaiņu sākumā cilvēku smadzenēs no 100 strādājošām šūnām 99 bija baiļu bojātas, tātad praktiski paralizētas. Tikai 1% planētas iedzīvotāju strādāja 5% galvas smadzeņu šūnu, un no šīm 5% strādājošajām smadzeņu šūnām tikai 1% piepildīja gaišas domas. Pēdējo gadu laikā Dievišķās Gaismas enerģijas mainījušas visas fiziskās matērijas vibrāciju raksturojumus, it īpaši – cilvēka apziņas struktūras. Pateicoties jaunajai psihiskajai enerģijai, cilvēkos notiek paātrināta asins attīrīšanās no vecās informācijas un kodiem, kas saturēja bailes. Agrāk pārsvarā strādāja tikai viena smadzeņu puslode, kurā enerģija virzījās te pulksteņrādītāja virzienā, te pretējā. Tagad indivīdā, kurš seko Gaismas ceļam, sācies harmonisks abu smadzeņu pusložu darbs. Intensīvi strādā labā puslode, attīstot intuīciju.

Ir daudz informācijas par kosmiskiem notikumiem un jauno realitāti uz mūsu planētas. Nepieciešams tiekties pēc Augstākām zināšanām, dzīvot šeit un tagad, neatskatoties pagātnē. Tas tad arī sekmēs ķermeņa un smadzeņu vienlaicīgu un harmonisku attīstību. Tagad aktīvi notiek cilvēku dvēseles, gara, apziņas un saprāta apvienošanās procesi un to piepildīšana ar garīguma enerģijām; smadzenes pārveidojas un pāriet jaunā darba režīmā. Tās spēj uzņemt informāciju no citām Pasaulēm. Tagad jāsāk strādāt tām šūnām, kas saistītas ar atmiņām par Vienotā Kosmosa vareno pagātni. Cilvēka smadzenēs un ķermenī atrodas viņa dzimtās planētas šūnas. Tās atmostas, kad sākas viens no iemiesojumiem uz šīs planētas. Cilvēka fiziskais zemes ķermenis ir magnēts, kurš pievelk dzimto planētu. Smadzenes pārveidojas, kļūstot par Kosmosa līdzību, galvās atmostas šūnas, kuras sen pārstājušas darboties un atbild par saikni ar visu Kosmosu.

 

Nākotnes cilvēka smadzenes

Katru dienu notiek paātrināta laika plūsmas maiņa un palielinās arī smadzeņu darbības ātrums, reaģēšanas asums, glābjot no nepatikšanām, kas saistītas ar dabas un psihiskām kataklizmām, kad laicīgi jāizvairās no briesmām. Lai ātri orientētos ekstremālās situācijās, nepieciešams jauns domāšanas mehānisms. Vajag ne tikai atmodināt augstāko saprātu, bet arī izstrādāt gaišredzību un gaišdzirdību.

Lai smadzeņu šūnas reaģētu uz dvēseles raidītajiem impulsiem, jātrenē sava apziņa un prāts, tad smadzenes nebūs piesārņotas negatīvām domām, bet kalpos dvēselei un kopā spēs izpildīt misiju, ar kādu cilvēks piedzimis. Ugunīgā dvēsele visu saliks pa plauktiņiem, un īstenosies viss, ko cilvēks sev programmējis – tikai tad būs izpildīts uzdevums, kuru pirms inkarnācijas uzņēmusies dvēsele. Smalkās un fiziskās pasaules saplūšana ir strauja, notiek fizisko ķermeņu maiņa uz smalkajiem fiziskajiem, un galvenā ķermeņu atšķirība izpaužas smadzeņu apjoma palielinājumā. Jaunajā ķermenī vienādi strādās abas smadzeņu puslodes, atvērsies jauni centri, kas atbildēs par ķermeņa pārvietošanos un orientāciju telpā. Cilvēkam būs nevis pieci maņu orgāni, bet seši. Nākotnes cilvēka smadzenes spēs pārslēgties un strādāt ar vairākām laika plūsmām, kuras ieplūst ķermenī caur matiem. Laika plūsmu cilvēks sajūt ar fizisko sirdi un smadzeņu apziņu. Ja indivīds iet uz Gaismu, viņš gaismu uzņem no laika plūsmām, kļūstot arvien stiprāks. Rezultātā paplašinās apziņa un smadzenēs atveras bezgalība.

Taču ne vienmēr šie procesi norit gludi. Dažiem smadzenes pārklāj slinkuma enerģijas pelēkā plēve, un rezultātā cilvēks nogurst un aizmieg. Ir laiks, kad nenogurstoši jāatrodas radošā procesā, izslēdzot slinkumu no savas dzīves. Attīstoties galvas smadzenēm, cilvēkos notiek pakāpeniska nākotnes hologrammu atvēršanās, kuras atrodas tādā pašā sapresētā veidā, kā vēl pagaidām neatvērušās galvas smadzeņu šūnas. Ticība, Gaismas uguns dvēselē un nenogurstošs dvēseles darbs cilvēku apziņai palīdzēs paplašināties, apmēram desmit procentiem iedzīvotāju smadzenēs atvērsies nākotnes šūnas, un smadzeņu aktivitāte pieaugs līdz 45%. Šie cilvēki spēs apgūt Nākotnes Gaismas Maģiju. Tas savukārt var veicināt brīnumu izpausmes. Ļaudis spēs uztvert informāciju no citām planētām, uzlabosies dzīve uz Zemes.

Ikviens var radīt savu nākotnes dzīves programmu, vajag vien izanalizēt pagātni un tagadni.

—-

Žurnāla Taka, 2014.gada arhīvs. autore: Sandra Balode, bioenergoterapeite

Jums var arī patīk