Saruna par biodanzu ar festivāla “Viva la Vida”skolotājiem – Dr. Altair de Almedia (Lielbritānija), Dr. psych. Alejandra Villegas (Spānija) un Prof. Dr. habil. Marcus Stueck (Vācija)

Biodeja jeb tās oriģinālais nosaukums „biodanza” ir veidots no diviem vārdiem: „bio” – dzīve, „danza” – deja vai jēgpilna kustība. (redakcijas piezīme: 2019.gada pavasarī, no 22. līdz 24. martam – Rīgā notika 7. Baltijas Biodanza festivāls “Viva la Vida”, pirms kura arī tapa šis raksts). Biodanza ir ceļš uz jaunām zināšanām, veselību un dzīves labizjūtu; tā ir daudz vairāk nekā deja – to nevar izstāstīt tikai ar vārdiem, tā ir jāpieredz tāpat kā dzīve, kā mīlestība.

 Festivāla galvenā tēma – Jaunas pieejas zinātnē un mākslā par cilvēku. Piektdien, 22. martā, aicinām uz Baltijas Biodanza skolas jauno skolotāju sertifikācijas noslēguma darbu prezentācijām. Būs iespēja uzzināt par biodanza skolotāja profesiju, par atklājumiem pētījumos un personiskajā pieredzē. Sestdien un svētdien aicinām uz vairākām konferencēm, kurās būs iespēja iepazīt biodanza metodes zinātnisko pusi, un šie atklājumi patiešām spēj aizraut, jo ir cieši saistīti ar ikviena cilvēka dzīvei būtiskām tēmām. Visās trīs festivāla dienās aicinām arī praktiski pieredzēt biodanza nodarbības, kuras vadīs gan ārvalstu viesi, gan Latvijas skolotāji.

Uz sarunu par biodanzu aicinājām festivāla skolotājus – Dr. Altair de Almedia (Lielbritānija), Dr. psych. Alejandra Villegas (Spānija) un Prof. Dr. habil. Marcus Stueck (Vācija).

Kā Jūsu dzīvēs ienāca Biodanza?

Altair de Almedia (AA): 1995. gadā izlasīju rakstu par biodanzu žurnālā „Kindred Spirit”, kas ir populārs Lielbritānijā, un tas mani iedvesmoja izmēģināt šo metodi.

Alejandra Villegas (AV): Tas notika tā: mana draudzene, ar kuru kopīgi studējām psiholoģiju, bija aizbraukusi uz Buenosairesu. Viņa stāstīja, ka gājusi pa ielu garām kādai viesnīcai un sadzirdējusi skanam skaistu mūziku, un vēlējusies uzzināt, kas tur notiek. Viņa iegāja viesnīcā, un tur notika Biodanza festivāls. Patīkamā, cilvēciskā atmosfēra un satiktie cilvēki atstāja uz viņu neaizmirstamu iespaidu. Pirmās pieredzētās sesijas laikā viņa bija pārsteigta, cik daudz mēs varam pateikt un piedzīvot bez vārdiem – caur mūziku un deju, tikai divu stundu garumā. Un viņa atveda informāciju par biodanza metodi uz mūsu pilsētu, kura atrodas tālu no Buenosairesas. Pēc laika mēs abas kopīgi noorganizējām cilvēku grupu, kuri vēlējās iepazīt biodanzu, – mēs uzaicinājām biodanza skolotāju, kurš sāka braukt uz mūsu pilsētu katru mēnesi. Mēs abas ļoti daudz darījām, lai tas būtu iespējams, un tā izveidojās pirmā grupa. Šobrīd šajā pilsētā ir 3 biodanza skolas. Biodanza ir izmainījusi mūsu dzīves uz labāko pusi, arī manu dzīvi. Pateicoties biodanzai, es pārcēlos dzīvot uz Vāciju un 1998. gadā atvēru biodanza skolu Leipcigā, un pēc 10 gadiem – biodanza skolu Latvijā. Šogad Rīgā notiks jau 7. Biodanza festivāls.

Pētījumi ir pierādījuši, ka Biodanza pozitīvi ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti fizioloģiskajā, psiholoģiskajā un sociālajā (attiecību) līmenī. Vai ir kādas teorijas, kā Biodanza darbojas “smalkākos” (enerģētiskajos) līmeņos?

AV: Biodanza ir balstīta biocentriskā paradigmā, kas ir centrēta uz Dzīvi. Šis redzējums ietver attiecību nozīmīgumu un cilvēku kā afektīvu būtni. Tas ienes jaunu cerību dzīves jēgas meklējumos. Ja mēs par enerģiju saucam attiecības, kas ir balstītas mīlestībā, tad šis ir augstākais enerģijas līmenis, par kuru jautājat. Diemžēl daudzi cilvēki dažādu pieredžu rezultātā ir atvienoti no mīlestības avota viņos pašos, un tā sekas ir nespēja veidot attiecības arī ar apkārtējiem cilvēkiem. Autentiskas dejas un kustības, kuras iedvesmo mūzika, palīdz izveidot zaudēto saikni ar mūsu dabas būtību. Tas nozīmē būt savienotam ar sevi (intra) un ar citiem (inter), un ar fundamentālo, kas mūs visus vieno (trans). Šajā līmenī iegūstam jēgas un transcendences sajūtu, atrodam savu vietu pasaulē, sajūtam esamības un dalīšanās nevainību. Labizjūtas stāvoklis pieaug caur satikšanos ar citiem cilvēkiem “šeit un tagad” mirkļa vienkāršībā. Jā, tas ir enerģijas un spēka augstākais līmenis.

Ir autori, kas uzskata, ka katrs cilvēks piedzimst jau ar noteiktu potenciālu, ko cilvēks spētu paveikt šajā dzīvē, ja to izmantotu pilnībā. Kāda ir Biodanzas loma šī iedzimtā potenciāla atraisīšanā cilvēkā?

Marcus Stueck (MS): Cilvēka potenciāls sāk attīstīties ģenētiskajā kodā, šūnā, un tas tiek nodots no paaudzes paaudzē. To sauc par epiģenētiku. Praktizējot biodanzu, mēs varam veikt izmaiņas šajā ģenētiskajā līmenī. Biodanza praktizēšanas laikā starp šūnām un šūnu matricā notiek ļoti daudz procesu un daudz komunikācijas arī starp šūnām, kas atrodas ārpus mums un attālumā, piemēram, starp māti un bērnu. Bruce Lipton ir aprakstījis šo komunikācijas procesu ļoti niansēti. Tā ir intuīcijā balstīta komunikācija. Varam teikt, ka biodanza palīdz attīstīt dziļāku intuīciju pret dzīvi, attīsta empātiju attiecībā uz katru dzīves formu un ir savienota ar apziņu, kas nav zināšanas klasiskajā izpratnē, bet dzīves gudrība, viedums. Mēs apgūstam viedumu, kā augt jau eksistējošajā formā. Mūzika, dejas un transa stāvoklis – tas viss ietilpst šajā procesā. Nav tikai cilvēciska būtne – šādi ir, skatoties no vecajām paradigmām. Biodanza veido saikni starp visiem dzīvajiem elementiem, tas ir dabisks, pašorganizējošs tīkls, un mēs atjaunojam plūsmu šajā veselīgajā dzīves savienojumā. Šeit ļoti svarīga loma mīlestībai tās plašākajā izpratnē, bioloģijai, kā arī mūsu instinktiem.

AV: Biodanza mērķis ir atvērt cilvēka dabiskos potenciālus. Rolando Toro (biodanza autors) piedāvāja piecas dzīves potenciāla līnijas, kas ir svarīgas ikviena cilvēka dzīvē: Vitalitāte, Kreativitāte, Afektivitāte, Seksualitāte un Transcendence. Mēs nevaram garantēt, ka biodanza nodarbību rezultātā visi attīstīs šīs potenciāla līnijas pilnībā. Bet mēs redzam, ka cilvēku dzīves mainās. Biodanza dod atļauju dzīvot, izmēģināt dažādus ceļus, veidus, saistītus ar mūsu dziļākām vēlmēm, – pieredzēt dzīvi tās dažādībā, spēlēties, mīlēt, ceļot, radīt savu dzīvi neatkarīgi no vecuma un apstākļiem. Cilvēki kļūst pašpārliecinātāki, atvērtāki, nebaidās pieļaut kļūdas, būt nepareizi. Viņi ļaujas izbaudīt dzīves prieku, arī raudāt, ja tas ir nepieciešams, smieties, iekustināt savas patiesās jūtas. Sajust ekstāzi, ka esi daļa no kaut kā lielāka, un būt saiknē ar to. Nostiprinās mūsu identitāte, spējam būt, kas esam paši bez mūsu stipri nospiestās kolektīvās zemapziņas, kura cenšas mūs paturēt izolācijas un individuālisma kultūrā.

AA: Biodanza ir īpaša, jo sniedz mums iespēju atklāt dažādus izpausmes ceļus, kurus neesam varējuši pieredzēt iepriekš. Arī šādi atklājas mūsu apslēptie potenciāli.

Daudz tiek runāts, ka mūsu cilvēce mostas un pamazām pāriet augstākās – Mīlestības vibrācijās, kad mainīsies arī cilvēku savstarpējās attiecības. Vai saredzat Biodanza metodi kā palīgu vai virzītāju šajā pārejā?

AV: Protams, jo atverot mūsu apspiestās, neizpaustās emocijas, iegūstam pieeju savām apslēptajām jūtām. Spēja mīlēt šajā pārejā mums ļoti palīdzēs.

AA: Biodanza palīdz paaugstināt mīlestības vibrācijas gan individuāli, gan grupā kopumā, kas mūs atver iespējai savienoties ar mīlestības jūtām un to izpausmi pret citiem.

Biodanzai varētu piedēvēt daudz un dažādu apzīmējumu, piemēram, Biodanza kā meditācija kustībā. Kas uzrunātu tos cilvēkus, kas ir aktīvi meditētāji, bet kurus attur ciešais savstarpējais kontakts, kas ir Biodanzā, tomēr pamēģināt šo metodi? Kā arī kāda nozīme ir šim savstarpējam kontaktam dejā?

AV: Jūs jautājat par divām interesantām lietām: meditācija kustībā un cilvēku kontakta nozīmīgumu. Daudziem cilvēkiem meditācija nozīmē būt intimitātē ar sevi pašu, un tiek uzskatīts, lai meditētu ir nepieciešams būt bez jebkāda impulsa no ārpuses, kas var iztraucēt mūsu dziļāko iekšējo klusumu. Šajā gadījumā biodanza nodarbību būs grūti uztvert kā meditāciju. Ir arī cita veida meditācijas māksla, kur aicinājums ir būt „šeit un tagad”, mirkļa intensitātē, sajūtā būt dzīvam, būt klātesošam caur citu cilvēku klātbūtni. Tā ir dzīvība, ekstāze, kas vibrē visās dzīvās būtnēs. Tiem, kam patīk šāda veida prakses, iemīlēs biodanzu kā meditāciju dejā un būšanu savienotībā.

Saikne ar citiem biodanza sesijā notiek dažādos veidos, un katrs kontakts, pieskāriens otram cilvēkam ir ar nozīmi, jo mēs augam caur afektīvu, jūtīgu kontaktu. Pieskārieniem, maigumam un glāstiem ir būtiska nozīme visas mūsu dzīves laikā, un šādam kontaktam nevajadzētu būt pārtrauktam mūsu kā zīdītāju attīstībā, jo no tā ir atkarīga mūsu veselība.

Kā Jūs domājat, kāpēc Biodanza gūst arvien lielāku popularitāti?

AV: Biodanza ir metode, kas atmodina mūsos apspiesto dabu, dabiskumu. Instinkti, mūsu neapzinātās ķermeņa atbildes reakcijas ar laiku un praktizēšanu transformējas skaidrā sevis izpausmē, ļaujot atgūt mūsu brīvības sajūtu, laimes spontanitāti šajā pasaulē. Pasaulē, kas ir pilna ar nosacījumiem un noteikumiem. Cilvēki gadiem ilgi intuitīvi meklē šo brīvību. Ja kaut nedaudz parādās šī brīvības sajūta, cilvēki vēlas to izzināt vēl. Ik pa laikam kāds grupas dalībnieks atgriežas nodarbībā un saka: „Pirms gada es nebiju gatavs, taču es zināju, ka Biodanza man ir vajadzīga! Tagad man ir vairāk drosmes šai pieredzei!” Es teiktu, ka biodanza ir populāra, jo aizvien vairāk cilvēku atklāj dabas un dabiskuma nozīmi mūsu dzīvē.

Kā Jūs redzat Biodanzas misiju pasaulē?

AV: Ja mēs saucam par dzīves misiju mūsu pašattīstību, tad varam teikt, ka šī ir misija – būtiska ikviena cilvēka dzīvē. Ikvienam ir aicinājums izzināt, kā attīstīt savu potenciālu un kurās jomās. Iespējams, ka vienīgā misija ir atklāt, ka mēs esam Mīlestības izpausme. Biodanzas ideja, aicinājums ir būt kā labam pavadonim mūsu personīgajā evolūcijā. Varbūt šis ceļš kādu dienu radīs pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā? Kā teicis Džons Lenons: “Iedomājieties, ka visi cilvēki dzīvo mierā.”

Latvijā drīzumā norisināsies nozīmīgs notikums – VII Baltijas Biodanza festivāls Viva la Vida, ar ko jūs uzstāsieties un kas ir tas, par ko vēlaties īpaši pavēstīt?

AA: Es vadīšu vivensiju „Vīrieša un sievietes mistērijas svinēšana” un konferenci „Ētika pret dabu – biocentriskā pieeja”.

AV: VII Baltijas Biodanza festivālā jaunie biodanza skolotāji prezentēs noslēgumu darbus par dažādām mūsu dzīvē aktuālām tēmām, piemēram, „Emocionālā izdegšana. Biodanza un saikne ar dzīvi”, „Biocentriskā dzīves principa attēlojums gleznu ciklā „Mana Daba” un ceļš uz to, praktizējot biodanzu”, „Jūtu, domu un ķermeņa integrācija dejā”, „Identitātes veidošanās biodanza procesā” un būs jauna filma par biodanzu!

****

Festivāla organizatori un atbalstītāji ir Baltijas Biodanza skola, kurā šobrīd mācās jau trešā skolotāju grupa, un Latvijas Biodanza skolotāju asociācija, kura apvieno Latvijā praktizējošos Biodanza skolotājus, no kuriem pirmie nodarbības vada jau vairāk nekā 7 gadus. Mēs ticam, ka ir iespējams jauns pasaules redzējums, kura pamatā ir afektivitāte, mīlestība un patiesas cilvēciskas attiecības. Caur savām pārmaiņām mēs savienojamies ar Dzīvi! www.biodanzalatvia.lv un Facebook

****

ŽURNĀLA TAKA 2019.gada pavasara numura arhīva raksts (publicēts mājas lapā ar korekcijām), 

Jums var arī patīk