PASĀKUMI

Taka – Tavai garīgajai un fiziskajai veselībai, apzinātai dzīvei. Sakrālā Taka ir ceļotājiem, kuri grib redzēt un sajust šo Zemi plašāk, ceļojumi cilvēka dvēselei.

Aktuālais pasākumu, kurus organizējam un vadam paši, vai atbalstām un iesakām sarakstu, skati mūsu facebook lapā: AKTUĀLIE PASĀKUMI

Sakrālā TAKA aicina ceļiniekus doties ceļojumā uz tālām un tuvām šīs skaistās planētas Zeme vietām, iepazīt dabas daudzveidību, stihijas un enerģijas, citu zemju kultūras un garīgās tradīcijas, atklāt un pietuvoties caur ceļojumiem savai paša sirdij, dvēselei.

  • Jogas un meditāciju prakšu, aktīvās atpūtas nometnes ārzemēs (organizācija un vadīšana)
  • Ceļojumi, pārgājieni, garīgās prakses Baltijas un pasaules enerģētiski spēcīgās vietās
  • Brīvdabas nodarbības un sarunas, saistītas ar cilvēka fizisko un garīgo veselību, ekoloģisku un dabai draudzīgu dzīvesveidu
  • Individuālo vai grupas maršrutu sastādīšana pēc pasūtījuma, konsultācijas spēka vietu apmeklējumu galamērķu izvēlē

sakrala.taka@gmail.com               www.baltataka.lv                https://www.facebook.com/balta.taka/

Mobilai saziņai: 28347056, 26370774

Dod mums ziņu, ja Tev ir sadarbības piedāvājums kopīgiem  jēgpilniem pasākumiem un ceļojumiem!

 

Šī lapa ne vienmēr tekoši un ritoši tiek atjaunota, tādēļ, lai apskatītu aktuālo informācija ieskaties mūsu facebook lapā-

https://www.facebook.com/balta.taka/

https://www.facebook.com/pg/balta.taka/events/?ref=page_internal

“Rullē” uz leju un ieskaties pasākumu sarakstā, kuros piedalāmies vai organizējam paši, vai kurus no sirds atbalstam!

 

Notikušie——> 

*********

“Tūrists- tas ir dvēseles stāvoklis. Vēlme ceļot, izzināt un atrast, noved pie brīnumainām atklāsmēm. Par sevi, par dzimto vietu. Tūrisma salidojuma ideja- satiekamies, iepazīstamies un dodamies tālāk jau ar pleca sajūtu” Māris Olte.

Tūrisma salidojums notiks 8. septembrī Ērgļos. Tas ir pasākums, kura ietvaros sanāks kopā  Latvijas tūrisma profesionāļi un entuziasti, lai demonstrētu aktīvā tūrisma prasmes un ļautu izmēģināt dažādus aktīvā tūrisma veidus ikvienam interesentam. Tas ir stāsts par virvjošanu, pastaigu kokos, gar ūdeņiem, mežā un purvā, laivošanu, riteņbraukšanu, nūjošanu un staigāšanu pa lentu. Par jebko, kas ir aktīvs, ko varam darīt dabā un kas veido tavu dzīves stilu.

Pasākuma norises vieta ir bijušās Ērgļu dzelzceļa stacijas perons jeb aktīvā tūrisma centrs “Ērgļu stacija”. Ērgļu stacijas komplekss un tam apkārt esošā teritorija ir ideāls nebeidzamu izmēģinājuma un eksperimentu poligons pie dabas.  “Stacija” rada priekšnoteikumus tam, lai Ērgļi kļūtu par “Latvijas outdoor galvaspilsētu”.

Pasākuma centrālā norises vieta – Ērgļu dzelceļa stacija, Stacijas iela 1, Ērgļi.

**********************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aicinājums labiem ļaudīm tuvumā un tālumāIetērpsim Latvijas simtgadi sirds labestībā un pateicībā!

Ar vienu pilienu sākas jūra, ar vienu cilvēku – tauta, ar vienu sirdi – pasaule.
Katra ārējā dzīve izaug no iekšējās dzīves, no tā labā, ko sevī sējam un kopjam. Tas ir taisnīgi gan runājot par cilvēku, gan par zemi vai tautu. Kad mēs apvienojamies vienā nodomā un rīcībā, pieaug mūsu spēja skaidrāk redzēt, dziļāk izjust un pilnīgāk risināt tagadnes problēmas, pāraugt vakardienas valgus un celt iekšēji bagātāku un mierpilnāku nākotni.

Latvija ir kā zieds un tai ir četras brīnišķīgas ziedlapas: Kurzeme, Latgale, Vidzeme un Zemgale. Tuvojoties Latvijas simtajai dzimšanas dienai, radās iecere kopīgisarūpēt tai vēl nebijušu dāvanu. Uzdāvināsim Latvijai, katrai no tās četrām ziedlapām, trejdeviņas dienas ar mūsu siržu laba vēlējumiem. Trejdeviņi nozīmē bagātīgi un dāsni. Četrreiz pa trejdeviņi nozīmē pilnīgi, visu aptveroši – kā no četrām un uz četrām debesu pusēm. Saliekot kopā sanāk simts un astoņas laba vēlējumu vai meditācijas dienas. 

Ja jūs vēlaties apliecināt ko īpašu un paveikt savā dzīvē ko nebijušu, tad mīļi aicināti piedalīties 17. labas gribas akcijā ‘Latvijai un pasaulei’, kas veltīta mūsu valsts pirmajai simtgadei.

Laikā no 3.augusta līdz 18.novembrim ikviens var sēt savu sirds labestību Latvijai, tās tautai, zemei un visai pasaulei, atbilstoši saviem uzskatiem un iespējām meditācijas vai pateicības klusumā, lūgšanas vai laba vēlējuma vārdos ikdienu 3 līdz 7 minūtes vienā vai vairākos no visiem kopīgiem laikiem – plkst. 7.00, 13.00, 19.00, 22.00.

Pat nezinot visas atbildes, mēs allaž varam  noskaņoties uz to, lai piepildās Latvijai un visai pasaulei patiesi svētīgais un nepieciešamais; lai dzīvē arvien vairāk izpaužas tās īpašības, bez kurām cilvēkos un valstīs nevar pastāvēt cilvēcība: Gaisma, Miers, Mīlestība, Piedošana, Saskanība, Nesavtība un Pateicība.

Dalieties, lai tas aizsniedz katru, kuram mīloša sirds, jo labais īstenojas vien labu cilvēku kopdarbībā.

Droši izmantojiet mobilo telefonu dotās iespējas, uzliekot atgādinājumus par akcijas laikiem.
Plašāk par akciju http://www.latvijaiunpasaulei.lv/

Valdis Svirskis, brīvprātīgais koordinators
pieraksti@inbox.lv