Kā domas ietekmē mugurkaulu

/Žurnāls “Taka” 2016.gada arhīvs, autore: Sandra Strēle, dziedniece, reiki meistare/

Ir viedoklis, ka no smaga darba un ilgas sēdēšana rodas mugurkaula veselības problēmas. Protams, ilgstošas nelabvēlīgas pozas ir viens no faktoriem, kas ietekmē muguras veselību. To var uzskatīt par daudzu slimību cēloni.

Mugurā saglabātā informācija ietekmē jau bērna attīstību un izteikti izpaužas pusaudžu vecumā.Tas ir evolūcijas gaitā veidojies un no iepriekšējām dzīvēm līdzi paņemts mantojums,kas izpaužas kā smagums dvēselē un spriegums ķermenī un ir par iemeslu sāpēm. Mūsu psihe ietekmē katru no muguras skriemeļiem; šoreiz parunāsim par to, ka mēs dzīvojam duālā pasaulē.

Katras domas, sajūtas, darbības pamatā ir vai nu pozitīva vai negatīva enerģija. Kā tas atsaucas uz mugurkaulu? Tas ir saistīts ar cilvēka raksturu, dzīvesveidu un domāšanu.

Pamēģināsim attiecināt uz sevi jau dzirdētus teicienus:

„Slimība ir kā skolotājs”. „Grūtības kā mācību stunda”. „Katrai sāpei savs cēlonis”. „Konfliktsituācija ir kā iespēja sevī kaut ko ieraudzīt un mainīt”.

Labs speciālists var dot tikai impulsu, ticību, zināšanas, lai cilvēks pats var ko uzsākt un mainīt sevī. Ko mainīt? Savu domāšanu!

Ja gribi būt vesels – iepazīsti sevi

Kādas ir tavas domas un emocijas? Kur un kāpēc tās rodas? Cik tu vari pats būt to saimnieks? Sāpes un slimība ķermenī ir negatīvu emociju sakopojums. Vai esi padomājis, kas ir cēlonis tavai negatīvajai domāšanai, kam seko negatīvas emocijas un rīcība? Vai apzinies to, ka pats radi savu slikto pašsajūtu un veselības problēmas? Vai esi gatavs uzņemties atbildību par to, ka ikkatra tava doma, sajūta un rīcība atstāj nospiedumus smalkajā ķermenī un kā negatīva enerģija sakrājas, līdz fiziskajā plānā, izpaužas kā slimība?

Cilvēka domāšana izriet no viņa vērtību sistēmas, kuru veido ģimene un sabiedrība, kā arī paša iegūtā pieredze. Pasaulē ir nojaukts līdzsvars starp garīgam un materiālām vērtībām, kurām jāatrodas līdzsvarā. Varam iztēloties, ka horizontāle ir tas, kas saistīts ar materiālo dzīvi, vertikāle– garīgās pasaules ceļš. Pēc šī principaveidojas visas rakstu zīmes, kas ir Visuma modeļa atspoguļojums. Tas uzskatāmi parāda šo abu virzienu kopību. Materiālās un garīgās pasaules vienādu līdzās pastāvēšanu.

Valda uzskats, ka pārtikušam un bagātam būt ir labi. Bet priekš garīguma, dzīvojot šādā vērtību sistēmā, nepietiek laika un gribēšanas. Cilvēks vēlas dzīvot harmonijā un justies labi, taču savas domāšanas dēļ nerada apstākļus, lai tas notiktu, jo netiek iedarbināta garīgā vertikāle. Rezultātā, dzīvojot tikai materiālo dzīvi, nav sajūtams gandarījums, krājas negatīvas emocijas un neapmierinātība. Nomāc rūpes, rodas stingrība pret sevi un citiem, nepiekāpība, nedrošība par nākotni, bailes zaudēt, aizvainojums, vainas sajūta. Un tas viss tikai tāpēc, ka izpaliek garīgums.

Kas tad ir garīgums? Kā iedarbināt savu garīgo vertikāli? Sāc ar Imantu Ziedoni, lasi Raini, Zentu Mauriņu, Paulu Dāli, Konstantīnu Raudivi, Ojāru Vācieti, studē tautas dziesmas, klausies, ko šodien runā mācītājs Juris Rubenis un citi Latvijas garīgie līderi. Protams, garīguma apliecinājumu ir labi rast arī citu pasaules tautu kultūrās un reliģijās.

Domā pats! Pieredzi pats! Atrodi pats savus patiesības graudus, kam uzticies un no kuriem celsies tikai tava veidotā garīgā vertikāle.

Tāpēc jau sāp, ka dvēsele klauvē un lūdz, lai tu meklē. Uzdod sev jautājumu: kāpēc es dzīvoju?Kas man ar sevi ir jāizdara?

Katra dvēsele piedzimst, lai kļūtu labāka. Tas nozīmē – kļūtu gaišāka, brīva, viegla un zinošāka. Negatīvas domāšanas rezultātā mūsu emocionālajā plānā sakrājas daudz smaguma, kas aizšķērso ceļu priekam, tur gūstā un neļauj elpot. Māc nospiedošas sajūtas un smagums. Un visu to mēs projicējām uz savu tuvāko situāciju un ārējo pasauli.Savā sliktajā pašsajūtā vainojam tuviniekus, kolēģus un valsti.

Labā ziņa ir tā, ka to visu var pārveidot. Kur ir tava uzmanība, tur ir tavs spēks. Cilvēkam ir viena uzmanība, untā nevar tikt koncentrēta uz divām vietām vienlaikus. Tātad, ja trenēsi savu uzmanību,ja domas būs pozitīvas, tad kā algu saņemsi labas emocijas un atbrīvotu ķermeni.Ja cilvēks apzina negatīvās enerģijas cēloni un ir gatavs mainīt domāšanu un attieksmi attiecīgajā jautājumā, par atskaites punktu ņemot garīgos likumus, neizbēgami situācija mainās uz labu.

Ja cilvēks gatavs pieņemt domu, kadzīve ir skola ne tikai virspusējā līmenī, bet arī pēc būtības, attiecinot to uz sevi, tad rodas sapratne, kaikviena problēmsituācijair iespēja ieraudzīt un atklāt sevī lietas, īpašības un uzvedības modeļus, ar kuriem jāstrādā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs atnākam šajā pasaulē pārveidot kādu savu rakstura īpašību. Vai paspēsi izdarīt to, kādēļ atnāci?

Atļaujies veltīt savu laiku un uzmanību lietām, kas neiekļāvās tavā līdzšinējā ikdienas ritmā – elpošanas vingrinājumiem, meditācijai, grāmatu lasīšanai, personiskai sarunai ar garīgo pasauli, lūgšanām. Ar laiku izjutīsiet, ka kaut, kas ap mums sāk mainīties un kārtoties –sirdī ieskanēsies prieks un ķermenī – vieglums un atbrīvotība. Atdodot daļu savu rūpju un grūtību debesīm, labāk risinās aktuālie dzīves jautājumi un caur ticību un paļāvību Lielajai Kārtībai ikdienas gaita iegūst mierīgāku ritmu.

Ceļa vārdi ceļiniekiem

Tu esi piedzimis sevvislabvēlīgākajā situācijā savas dvēseles attīstībai. Tu šobrīd esi kopā tieši ar tiem cilvēkiem, ar kuriem vislabāk iziet savas mācību stundas. Kādas domas Tevi saista ar šiem cilvēkiem? Kā tu jūties viņu vidū? Ja starp jums valda vērtību sistēma, kas ir orientēta tikai horizontālē, nenotiks pilnvērtīga dzīves plāna realizācija, tāpēc arī redzam tik daudz nogurušu, nomāktu cilvēku. Kas dzīvo bez mērķa un ideāla, vai dziļā aizvainojuma un mazvērtības sajūtā gatavi peldēt pa straumi, kur tā nes. Milzīgs iekšējs vājums ir apņēmis šos cilvēkus, jo viņi dzīvo bez debesu spēku klātbūtnes, kura var rasties tikai apzināti sākot kopt savu garīgumu – vienalga, kādā veidā.

Lai cik slikta ir sajūtas, ja vien ir vēlme sākt domāt, meklēt informāciju un pielietot to ikdienā – domāšana mainās. Tāds ir tas ceļš. Dzīvē ienāk jauni apzināti domāšanas modeļi, kas lietas griež uz labu. Tikai jāapbruņojas ar pacietību. Uzsāktais var nedot tūlītēju rezultātu, taču ir iedvesmojoši šodien un tūliņ radīt cēloņus, kam pēc laika būs sekas kā labs rezultāts tavai šodienas rīcībai. Viss ir tavās rokās!

Cilvēki, kuri turpina dzīvot maldos un domā, ka zemes dzīve ir vienīgā realitāte, ar tajā valdošo vērtību sistēmu, kuru diktē EGO, nekad neiegūs mieru, sakārtotību, brīvību, spēku. Tātad arī veselību. Turpinot savus ierastos domāšanas un uzvedības modeļus, savā ķermenī atkal sakrājam spriegumu. Nevaļa, naudas pelnīšana, vēlme noturēt savu ietekmi, nespēja atteikties no kaitīgiem ieradumiem dara savu.

Ko labu mugurkaulam var dot garīguma apzināšanās? Iepazīstot garīgās pasaules likumus nākas izvērtēt savu vērtības sistēmu. Sākot apzināti kopt garīgās vērtības (tādas kā sapratne, iecietība, līdzjūtība, mīlestība, piedošana, tolerance), atbrīvojas spriegums ko rādījusi negatīva attieksme, neiecietība, dusmas, varaskāre, rūpes un stress.

Sākot iepazīt sevi, neizbēgami nākas uzņemties atbildību, ka viss šobrīd notiekošai ir tavas domāšanas rezultāts. Veids, kā izmainīt savu domāšanu ir – izglītoties un iegūtoinformāciju pielietot ikdienas dzīvē. Kad būsi atradis veidu, kā kopt savu garīgo vertikāli, tavs materiālais un garīgais lauks nostāsies līdzsvarā. Un tajā brīdī atvērsies iekšējais enerģijas potenciāls, bezgalīgais mīlestības avots Tevī. Atjaunosies saite ar debesīm un tu kļūsti par to, kam esi radīts.

Mugurkauls ir tavas dzīvības enerģijas kanāls – atbrīvo to! Kop sevī Gaismas lauku un audzē to!

Tas ir stāsts par tavu veselību.

Jums var arī patīk