Bērnu dvēseles ir vecāku tuvumā jau pirms ieņemšanas

Ko sevī ietver bērniņa apzināta gaidīšana? Izrādās, tas neattiecas tikai uz grūtniecības periodu, bet arī uz laiku pirms bērniņa ieņemšanas. Tas, ar kādām domām un emocijām veidojam ģimenes ligzdiņu, fantazējam jeb sapņojam nomodā par atvasēm, savā veidā ieliek iedīgļus arī topošajai realitātei. Tieši tāpēc ir tik svarīgi jau pirms bērniņa ieņemšanas iztīrīt no sevis negatīvās vibrācijas, lai tad, kad topošie vecāki būs nolēmuši spert atbildīgo un skaisto soli, mazulis tiktu ieņemts gaišā un mīlestības pilnā sajūtā. Kā to paveikt un kā komunicēt ar savu bērnu dvēseļu līmenī jau pirms viņa ierašanās šajā pasaulē?

 Konsultē Mīlestības meditāciju vadītāja, alternatīvo terapiju speciāliste Simona Kārkliņa

Mātišķais instinkts – vai visām sievietēm?

Mīlestības meditāciju vadītāja Simona Kārkliņa neraugās uz cilvēkiem tikai kā uz sievietēm un vīriešiem. Viņasprāt, vispirms jāmēģina saskatīt indivīda Dvēsele, kas uz Zemes nākusi, lai realizētos noteiktā cilvēka ķermenī. Arī apziņas līmeņi katram no mums var būt ļoti dažādi. Dvēseles apzināšanās, ko ģimenē un skolā nemāca, patiesībā ir pats svarīgākais, lai mēs šeit, uz Zemes, realizētu savu īsteno būtību un sūtību. Sajust Dvēseles enerģiju un tās milzīgo potenciālu, spēt būt šajā enerģijā un realizēties uz Zemes salīdzinoši mazajā cilvēka ķermenī – tas tiešām ir brīnumains process! Tāpēc – ja sieviete jūt, ka šobrīd nevajag kļūt par māmiņu, tad šai sajūtai jāklausa, lai cik ļoti kāds mēģinātu iestāstīt pretējo. Savukārt – ja pārņēmusi apzināta vēlme dot dzīvību un būt par mammu, tad jādara viss, lai tā notiktu. „Zinu, ka ir sievietes, kas ne reizi dzīves laikā nav jutušas orgasmu. Tāpat ir māmiņas, kuras pārdzīvo, ka nemīl savus bērnus un vispār neizjūt mīlestību. Domāju, ka ikvienam var atjaunot jutīgumu un jūtīgumu. Ikkatra sirsniņa var atkal sajust mīlestību, ir tikai jāatrod metode, kas palīdz atbloķēt jūtas un sajūtas, kas kādos dzīves brīžos dažādu iemeslu dēļ tikušas apspiestas,” situāciju cerīgi vērtē Simona.

Spēju kļūt par māmiņu ietekmē dažnedažādas domas, emocijas un programmas. Meditatīvā stāvoklī tās var ļoti labi sajust. Ja piedzīvots viens vai vairāki spontānie aborti, pirmais bērns smagi slimojis vai zaudēts, sieviete apzināti vai neapzināti var baidīties piedzīvot ko līdzīgu. Šīs bailes jāiztīra, lai vairs neietekmētu sievieti un bērnus, kas vēl tikai gaidāmi. Kā notiek baiļu tīrīšana? Var iztēloties, ka visas bailes tiek izelpotas. Vizualizēt, ka ar liesmu tiek sadedzinātas. Pats svarīgākais – sajust iekšēju paļaušanos, ka viss būs labi. Var skaitīt pie sevis: „Es paļaujos uz Visumu.” Ja domas pēkšņi aizklīst neceļos un gadās padomāt ko sliktu, vienmēr var iekšēji pie sevis skaitīt: „Es tīru ārā visas negatīvās domas un emocijas.” Negatīvais no ķermeņa ir jāizelpo un jāizvibrē – tad atjaunosies brīva enerģijas plūsma un kļūsim daudz vieglāki. Arī ikdienā jāpievērš pastiprināta uzmanība savām domām un sajūtām. Viss nevajadzīgais un liekais no ķermeņa ar sporta un dažādu citu prakšu palīdzību jāizvada ārā. Simona dalās pieredzē: „Jau no bērnības ļoti vēlējos, lai man būtu vismaz divi bērni – vecākais dēls un divus gadus jaunāka meita. Tieši tā arī notika. Kad mazie paaugās un klēpis bija tukšs, sākām domāt par vēl vienu bērniņu. Jaunākais dēls gan uzreiz pie mums nenāca. Apmēram gadu gaidījām. Runāju ar Visumu, lūdzu, lai nāk tā dvēselīte, kurai tieši mūsu ģimene būtu vislabākā. Meditāciju pieredze rāda, ka bieži vien jāiztīra kādas bailes un negatīvā pieredze, lai mazais varētu atnākt.”

 

Ir jāatver durvis un jāļauj ienākt priekam

Dvēseļu komunikācija nav liegta nevienam. Mazi bērni ir ļoti jūtīgi – redz un dzird vairāk nekā pieaugušie. Taču audzināšana, pieaugušo un vienaudžu attieksme šo jūtīgumu bieži vien mazina – bērniņiem nākas apspiest savas sajūtas un apklust. Ja ilgstoši dzīvo ar apziņu: „Neviens mani nesaprot, nevienam neinteresē, kā es jūtos!”, tā pāraug vientulības sajūtā. Tad šie mazie bērniņi izaug lieli un kādā dzīves brīdī saprot – lai pilnvērtīgi dzīvotu, ir jāatgūst apspiestais dzīvesprieks. “Es vairākus gadus atjaunoju savu jūtīgumu, līdz sāku just un redzēt vairāk. Man palīdzēja cigun praktizēšana. Vēl mācījos Hosē Silvas metodi. Vairākas dienas meditējām, un es atklāju, ka spēju sajust pavisam nepazīstamu cilvēku, kurš pat neatrodas vienā telpā kopā ar mani,” stāsta Simona Kārkliņa. Meditatīvā stāvoklī var pieslēgties cilvēkam pat citā zemeslodes pusē. Tieši tāpat iespējams sajust Dvēseles enerģiju un komunicēt ar bērnu dvēselēm. Vienīgais, kas nepieciešams – meditatīvs stāvoklis un spēja just, uz ko esam spējīgi mēs visi.

Meditāciju pieredze rāda, ka Dvēsele līdz pat ieņemšanas brīdim ir dzirkstošs prieks un mīlestība, un bērnu Dvēseles ir vecāku tuvumā jau pirms ieņemšanas.  Sanāk, ka sieviete ar vīrieša palīdzību palīdz citām Dvēselēm iemiesoties uz Zemes. Kad bērniņš tiek ieņemts, viņa Dvēseles dzirkstošo prieku sāk ietekmēt mammas domas un emocijas, ģimenes, dzimtas un cilvēces programmas. Tāpēc – cik vesels būs ķermenis, kurā Dvēsele dzīvos šeit, uz Zemes, ir stipri atkarīgs no sievietes (topošās māmiņas) domām, emocijām un dzīvesveida. Gan bērna Dvēselei, gan viņa fiziskajam ķermenim ir neizsakāmi svarīga mammas spēja būt Mīlestībā. Mīlestības vibrācijas nepieciešamas, lai ķermenītis attīstītos vesels un bērna Dvēsele varētu realizēties pilnā plaukumā.

 

pixabay.com

            Zīmīgā saziņa

         Ir sievietes, kuras jau labu laiku (pat vairākus gadus) pirms bērniņa ieņemšanas spējušas just bērna Dvēseli. Arī meditāciju laikā ir komunicēts ar topošo bērnu Dvēselēm. Un reizēm nāk arī zīmīgi sapņi. Ar pieredzi dalās Simona Kārkliņa: “Tā sagadījās, ka brīdī, kad apjautu, ka gaidu savu pirmo dēlu, man bija neskaidrs attiecību statuss un es nestrādāju. Biju nobažījusies par materiālo situāciju, mēģināju saprast, ko lai dara. Kādu nakti sapnī redzēju puisīti, kurš sabijies stāvēja otrā istabas pusē. Izstiepu viņam pretī rokas – viņš atplauka smaidā, priecīgi traucās pie manis, un es sajutu tādu laimes sajūtu! Pieredzes ir ļoti dažādas. Reiz divu dzīvespriecīgu puišu Dvēseles, kas vēl nebija iemiesojušās, meditācijas laikā palīdzēja mammas ķermeni attīrīt no bailēm un negatīvās pieredzes. Tāpat esmu dzirdējusi, ka māmiņa sazinās ar sava jau no Zemes aizgājušā dēliņa Dvēseli, un ar viņa palīdzību daudz ko maina gan savā, gan savu pacientu dzīvē. Turklāt uz saziņu spējīgas ir ne tikai mammas. Esmu pārliecināta, ka arī tēti tieši tāpat spēj just un redz zīmīgus sapņus.”

Ir tāds ticējums, ka nav labi dot bērniņam vārdu, pirms viņš vēl nav nācis pasaulē. Kāpēc tā? Un ja nu meditatīvā stāvoklī jau vairākus gadus pirms ieņemšanas bērniņš savai topošajai māmiņai ir pateicis savu vārdu? Kā rīkoties? Alternatīvo terapiju speciāliste uzskata, ka šī ticējuma pamatā ir bailes pieķerties tam, kas vēl nav piedzimis, tādējādi – zaudēt to, kam vēl nav vārda, mums it kā šķiet vieglāk. Bet, ja bērniņš jau vairākus gadus pirms dzimšanas ir pateicis savu vārdu, tas jāņem vērā. Sievietei jāklausa savai iekšējai sajūtai, nevis apkārtējiem. Reizēm gan ir grūti saprast, vai tā ir intuīcija (iekšējā sajūta), vai tomēr bailes, kuru iespaidā pieņemam lēmumus. Ja sieviete ilgstoši dzīvojusi ar baiļu sajūtu, noteikti vajadzētu apmeklēt terapiju, kas palīdz nomierināt prātu un mazināt bailes. Svarīgi ir saprast baiļu iemeslu. Meditatīvā stāvoklī (kad prāts mierīgs) ir vieglāk sadzirdēt savu sirdsbalsi. Ik reizi, kad par kaut ko šaubāmies vai baidāmies, vajag mēģināt nomierināt prātu un meditatīvā stāvoklī sajust, kas šīs šaubas un bailes rada – tad būs vieglāk no tām atbrīvoties.

 

            Kā pasargāt bērniņu grūtniecības laikā?

Bez šaubām, ir ļoti svarīgi pieskatīt savas domas un sajūtas arī mazuļa gaidīšanas laikā. Pat pavisam mazs bērniņš jūt mammas noskaņojumu. Meditāciju laikā esam liecinieki tam, cik ļoti sāp bērniņa sirsniņa brīžos, kad mammīte domā sliktas domas un jūtas slikti. Ja topošā māmiņa domā par abortu, bērniņš sastingst bailēs, viņu pārņem izmisuma un nolemtības sajūta. Ja sieviete negatīvas pieredzes dēļ baidās par mazā drošību, bērns šīs bailes jūt, un tās viņu ik pēc brīža var vajāt arī pēc piedzimšanas, dzīves laikā. Savukārt – ja mamma ar mieru un mīlestību glāsta vēderu, mazais kūst labsajūtā. Tikpat svarīgi ir iekšēji sargāt sevi un savu mazo arī no citu cilvēku nepārdomātiem vārdiem. Piemēram, brīdī, kad kāds ar vārdiem mēģina aizskart topošo māmiņu vai mazo, šie vārdi jāatvaira ar iekšējo Mīlestības gaismu un jāturpina iekšēji starot. Mīlestība var iztīrīt un sakārtot itin visu!

            „Topošās māmiņas gaidību laikā bieži vien studē un strādā, un vēlāk atzīst, ka nav spējušas izbaudīt ne vienu, ne otru. Arī es, gaidot dēlus, studēju un strādāju, rezultātā līdz galam neizbaudīju šo brīnumaino procesu. Ja būtu iespēja to mainīt, es daudz apzinātāk pievērstu uzmanību savām un mazuļa sajūtām. Daudzām sievietēm arī neizdodas izbēgt no fiziskā diskomforta (slikta dūša, galvassāpes, muguras sāpes), kas nereti nāk komplektā ar grūtniecību, taču svarīgi ir, kā uz to skatāmies. Arī man pašai diezgan bieži bija slikta dūša gaidīšanas pirmajos mēnešos. Centos to uztvert kā organisma pārkārtošanos uz saudzīgāku režīmu un somā nēsāju līdzi sausiņus – tie palīdzēja novērst slikto dūšu. Visām sāpēm ir kāds iemesls. Man kādreiz dusmas tika bloķētas ar pamatīgām galvassāpēm, līdz es sapratu, ka dusmoties nepavisam nav izdevīgi. Tagad brīžos, kad kaut kas kaitina, aši mēģinu atgriezties labajā sajūtā. Palīdz sports, nomierinoša vanna, patīkama mūzika, pirts apmeklējums. Vienmēr var atrast kādu metodi, kas palīdz tieši tev, ir tikai jāmeklē un jāizmēģina!” – aicina Simona.

 

Dabīgas dzemdības – kosmisks process

         Dzemdības ir enerģētiski piepildīts un jēgpilns brīdis visas ģimenes dzīvē. Dabīgas dzemdības varētu pat saukt par kosmisku procesu, kad jūtama spēcīga enerģija un dzimtas sieviešu klātbūtne, atbalsts. Vienlaikus ir pat iespējams iztīrīt dzimtas sieviešu karmu. Īsi pirms mazuļa dzimšanas veras arī zvaigžņu vārti. Dabīgas dzemdības ir mazuļa pirmā izcīnītā cīņa. Taču būtiski ņemt vērā, ka visus procesus, arī dzemdības, ietekmē mūsu bailes. Jo vairāk iekšēji paļaujamies, ka viss būs labi, jo mierīgāks ir mūsu prāts un ķermenis, tādējādi arī mazajam vieglāka atnākšana. Dzemdību procesa laikā vēl jo vairāk nekā parasti ir jāieklausās savās sajūtās. Jādejo, ja gribas dejot. Jādzied, ja pārņēmusi šāda vēlme. Jāelpo, jāmīļojas. Gan bērniņam, gan mammai ļoti svarīga ir nesteidzīga un mīlestības pilna atmosfēra un ģimenes tuvums.

Taču ne vienmēr viss norit pēc mūsu iedomātā plāna. Mīlestības meditāciju vadītāja stāsta: „Visi mani bērni ir dzimuši ar ķeizargriezienu. Tā kā man bija plānoti ķeizari, dzemdību namā ierados jau iepriekšējā vakarā. Jutos briesmīgi – viena un pamesta tik ļoti svarīgā dzīves brīdī. Visu laiku runāju ar Visumu, lūdzu, lai bērniņš būtu vesels. Es nezinu, kādi viņi būtu, ja būtu dzimuši dabīgās dzemdībās, tāpēc pieņemu, ka veids, kādā viņi atnāca, bija vislabākais mums visiem tajā brīdī. Jāliek aiz auss arī tas, ka mammas klātbūtne ir praktiski neaizvietojama, jo, tā kā pirmie mēneši bērniņam ir iespaidiem bagāti, mīlošas un mierīgas mammas (kas neskraida uz darbu un mācībām) tuvums nomierina. Katrs bērniņš ir citādāks, bet gan mana, gan citu sieviešu pieredze rāda, ka apgarotas mammas klātesamība ir neizmērojami svarīga. Līdztekus kopā būšanai ar savu mazo brīnumu mammai vajag domāt arī par to, kā atjaunot savus enerģijas resursus – piemēram, atpūšoties dabā un darot to, kas sagādā prieku. Ieguvēji būs visi.”

*** *** ***

žurnāla TAKA 2017.gada arhīvs, sagatavoja: Dagnija Millere-Balandīna, Konsultē Mīlestības meditāciju vadītāja, alternatīvo terapiju speciāliste Simona Kārkliņa

 

Jums var arī patīk