Apļi ūdenī jeb domas kvalitāte

Nav noslēpums, ka cilvēka ķermenis galvenokārt sastāv no ūdens; salīdzinoši mazāk ļaužu dzirdējuši par ūdens spējām burtiski un acumirklīgi atcerēties informāciju, toskait arī emocionālo. Vēl mazāk ir to, kuri nojauš savu personisko saistību ar minēto faktu, taču pagaidām tikai nedaudzi pielieto šīs zināšanas savas veselības labā. Vai tas ir izglītības, vai arī izpratnes trūkums? Manuprāt otrais.

Ļaudis nepievērš uzmanību saviem prātojumiem, kas ir viņu pašu radīti un virzīti. Sekas, vienalga, ir neizbēgamas… Ko gan iespējams manīt sevī pašā un dzīvē?

Intuīcija, apziņa un fiziskais ķermenis – ikviena indivīda trīs maģiskās sastāvdaļas.

 

Fiziskais ķermenis ir sarežģīts mehānisms, kas funkcionē dabas nolikto laiku un cilvēciskās dzīves noslēgumā pārvēršas pīšļos. Cilvēks, kurš apzināti ievēro Radītāja likumus, kas nepieciešami ķermeņa sekmīgai esībai, nodzīvo mūžu bez vērā ņemamām problēmām un ciešanām. Protams, pastāv vairāki no dzīvesveida neatkarīgi faktori – iedzimtība, ģenētiskās izpausmes un dažādas traumas, toskait arī psiholoģiskās.

Apziņa. Jāpievērš uzmanība vārda apziņa uzbūvei, kurā iekļauts priedēklis ap- (tuvums, kopābūšana) un ziņa, tātad zināšanas. Plašākā skatījumā šajā vārdā var saskatīt cilvēka un Radītāja sasaistes līmeni. Vai apziņa ietekmē fiziskā ķermeņa stāvokli? Neapšaubāmi! Ikviens pazīst fizisko nogurumu pēc paveikta darba, tāpat emocionālo pagurumu (dvēseles sāpes, ko izraisa bezcerība, traģēdija, vainas izjūta, aizvainojums, vientulība, dažkārt arī saskarsme). Fiziskais ķermenis tieši un tūlītēji reaģē uz personisko pārdzīvojumu iekšējiem un ārējiem apstākļiem. Ķermeņa reakcija visbiežāk izpaužas apzinātā vai neapzinātā muskuļu spriedzē: sakosti zobi, savilktas dūres, sarauktas uzacis, lejupvērsts skatiens u.tml.

 

Iemesls slēpjas cilvēka būtībā

Pag, bet vai vienmēr spriedzi rada tikai nogurums vai sarežģījumi darbā un ģimenes dzīvē? Nebūt nē, ir arī citi iemesli! Vai tas būtu strādnieks, darījumu cilvēks, vai politiķis, viņš apzinās, ka ir publiska persona, uz kuru skatās citi, par kuru domā un runā desmiti, citkārt arī tūkstoši ļaužu. Jā, nu, un tad? Kā sacīt,– es esmu šeit, viņi – tur, ne ar vienu personiski nesaskaros, nestrīdos, nerājos,– kāda man daļa par viņiem! Tomēr pietiek tikai ar to, ka viņi domā, lai veidotos attiecības, kas nepastarpināti ietekmē personas fizisko ķermeni un emocionālo stāvokli. Vai tiešām katrs un ikviens ir atkarīgs nevien no savām, bet arī citu cilvēku domām un darbībām? Un vai šie citi ir atkarīgi no indivīda personiskajām domām un rīcības? Atbilde ir ,– visi ir atkarīgi cits no cita.

 

Kā darbojas neredzamais mijiedarbības mehānisms?

Mijiedarbība ir jūtama ikvienā dzīves brīdī, tāpēc reakcija uz to ir dabiska. Jo tuvāka personiskā sasaiste, jo spēcīgāk tā iedarbojas. Paldies Dievam, nolasīt citu domas nav iespējams, taču tās var sajust, un šāda sajustspēja piemīt ikvienam.

Piemēram, blakus nostājas kāds cilvēks. Nav nepieciešams sarunāties, nevajag pat viņu uzlūkot, taču šī cilvēka apziņas stāvokli var sajust. Ja viņā mājo mīlestība, miers un labestība, atrasties blakus ir patīkami, iespējams pat uzlabot savu pašsajūtu un garastāvokli. Taču vai var justies labi, stāvot blakus ļaunam, saspringtam, agresīvam cilvēkam? Nebūt nē,– jo paša ķermenis neviļus saspringst nepatikā… Ja šādā situācijā izraisās saruna, tad abu personu informatīvie lauki sāk aktīvi mijiedarboties, un uzvar tas, kura apziņas intensitāte augstāka.

Biznesa vidē valda priekšstats: drošajam pieder pasaule, t.i., agresīva pozīcija noteikti ir veiksmes priekšnoteikums, un uz katru sitienu jāatbild ar diviem. Šāda uzskata piekritēji aizmirst sakāmvārdu: ko sēsi, to pļausi.

Sabiedrība visai jūtīgi uztver mijiedarbību, ikviens vēlas būt cienīts, mīlēts un atbalstīts. Lai cik dīvaini arī neizklausītos, ir diezgan daudz tādu, kuri alkst pēc cieņas, atbalsta un mīlestības, bet, nespēdami to iegūt dabiskā ceļā, gatavi pirkt par naudu vai iegūt ar vardarbīgām metodēm. Kādu brīdi viņiem šķiet, ka kārotais panākts, taču drīz vien atklājas – tas bijis vienīgi pašapmāns.

Diemžēl daudzi aizmirst savu personisko atbildību, savu apziņu: kāds ir mans pašreizējais stāvoklis? kāds es esmu (būšu) saskarē ar citiem? Ļaudis kļūst neiedomājami neuzmanīgi pret sevi un citiem, aizvien biežāk pārstāj sajust; dodot priekšroku tikai loģiskajai domāšanai, krāpj cits citu, melo paši sev un arī atmasko paši sevi.

Cenšanās ticēt cilvēkiem ir lemta bojāejai, ja tā neizriet no iekšējas cieņas un godīguma, taču attiecības gan darba vietās, gan ģimenes lokā nereti balstās uz manipulācijām un aprēķina, kas savukārt noved pie iekšēja sabrukuma.

 

Kā rīkoties?

Minēšu piemēru no savas psihoterapeita un reiki skolotāja prakses. Biznesa un ģimenes attiecību treniņa (pēc B. Hellingera metode) laikā pilnīgi nepazīstami cilvēki burtiski nolasa informāciju cits par citu, kā arī apstākļiem un situācijām, un attiecīgi reaģē. Reiki semināros, kur garīgā sirds atveras beznosacījumu mīlestības plūsmai, ļaudis kļūst laimīgi par atgriešanos savā palaikam zaudētajā harmonijas stāvoklī. Visi, ko iespaido neveselīga mijiedarbība (parasti kolektīvos), treniņā jūtas slikti, bet veselīga mijiedarbība rada labas sajūtas. Informatīvi enerģētiskā telpa (atšķirībā no cilvēkiem) vienmēr ir patiesa. Tajā nav iespējams krāpt, manipulēt, pamatoties tikai uz loģiku; atklājas patiesība, kas balstās uz harmonijas likumiem vai to trūkumu. Dalībnieku emocionālo un fizisko reakciju patiesums ir pārsteidzošs; izrādās – ikviens spēj atšķirt labo no ļaunā; pilnīgi visi sākotnēji orientēti uz labo, un, ja reālajā dzīvē labā pietrūkst, visi cieš no netaisnības un apziņas iekšējā līmenī vēlas atrast pareizo lēmumu un harmonizēt situāciju.

Neredzamas, bet reāli jūtamas cilvēcisko attiecību strāvas pastāvējušas vienmēr. Ir iespējams pieskarties pat savas dzimtas aizgājušo paaudžu enerģijai, jo eksistē gan ģimenes un darbavietas, gan pilsētas un valsts, un pat visas planētas informatīvā telpa. Domu un rīcības skaistums un labestība veicina veselību un dzīvību; ļaunums un naids noved pie gara un miesas kaitēm.

Sabiedrības attiecību kultūra ir ļoti būtisks attīstības instruments. Ja ūdenī iekrīt akmens, kritiena radītie apļi sasniedz ikvienu, arī tālāko krastu. Tas pats notiek arī ar ļaužu savstarpējām attiecībām. Tās ir ārkārtīgi svarīgas pat starp tādiem cilvēkiem, kuriem nav lemts reāli satikties. Pasaule ir kā milzīga laiva, kas peld pa Dzīves upi, tāpēc, darot labu cits citam, kļūst labāka visa pasaule.

Raksts no žurnāla TAKA arhīva, sagatavoja: Mihails Mošenkovsreiki sekcijas un alternatīvās medicīnas Reiki Gaismas skola centra vadītājs, reiki skolotājs un psihoterapeits. www.reikilatvia.lv

 Atbalsti mūsu darbu, iegādājoties žurnāla TAKA drukātos numurus vai abonē! PALDIES!

Jums var arī patīk