Aicinājums labiem ļaudīm tuvumā un tālumā! Ietērpsim Latvijas simtgadi sirds labestībā un pateicībā!

Ar vienu pilienu sākas jūra, ar vienu cilvēku – tauta, ar vienu sirdi – pasaule.
Katra ārējā dzīve izaug no iekšējās dzīves, no tā labā, ko sevī sējam un kopjam. Tas ir taisnīgi gan runājot par cilvēku, gan par zemi vai tautu. Kad mēs apvienojamies vienā nodomā un rīcībā, pieaug mūsu spēja skaidrāk redzēt, dziļāk izjust un pilnīgāk risināt tagadnes problēmas, pāraugt vakardienas valgus un celt iekšēji bagātāku un mierpilnāku nākotni.

Latvija ir kā zieds un tai ir četras brīnišķīgas ziedlapas: Kurzeme, Latgale, Vidzeme un Zemgale. Tuvojoties Latvijas simtajai dzimšanas dienai, radās iecere kopīgi sarūpēt tai vēl nebijušu dāvanu. Uzdāvināsim Latvijai, katrai no tās četrām ziedlapām, trejdeviņas dienas ar mūsu siržu laba vēlējumiem. Trejdeviņi nozīmē bagātīgi un dāsni. Četrreiz pa trejdeviņi nozīmē pilnīgi, visu aptveroši – kā no četrām un uz četrām debesu pusēm. Saliekot kopā sanāk simts un astoņas laba vēlējumu vai meditācijas dienas. 

Ja jūs vēlaties apliecināt ko īpašu un paveikt savā dzīvē ko nebijušu, tad mīļi aicināti piedalīties 17. labas gribas akcijā ‘Latvijai un pasaulei’, kas veltīta mūsu valsts pirmajai simtgadei.

Laikā no 3.augusta līdz 18.novembrim ikviens var sēt savu sirds labestību Latvijai, tās tautai, zemei un visai pasaulei, atbilstoši saviem uzskatiem un iespējām meditācijas vai pateicības klusumā, lūgšanas vai laba vēlējuma vārdos ikdienu 3 līdz 7 minūtes vienā vai vairākos no visiem kopīgiem laikiem – plkst. 7.00, 13.00, 19.00, 22.00.

Pat nezinot visas atbildes, mēs allaž varam  noskaņoties uz to, lai piepildās Latvijai un visai pasaulei patiesi svētīgais un nepieciešamais; lai dzīvē arvien vairāk izpaužas tās īpašības, bez kurām cilvēkos un valstīs nevar pastāvēt cilvēcība: Gaisma, Miers, Mīlestība, Piedošana, Saskanība, Nesavtība un Pateicība.

Dalieties, lai tas aizsniedz katru, kuram mīloša sirds, jo labais īstenojas vien labu cilvēku kopdarbībā.

Droši izmantojiet mobilo telefonu dotās iespējas, uzliekot atgādinājumus par akcijas laikiem.
Plašāk par akciju http://www.latvijaiunpasaulei.lv/

Valdis Svirskis, brīvprātīgais koordinators
pieraksti@inbox.lv

Jums var arī patīk