kas ir TAKA

Taka tavai garīgajai un fiziskajai veselībai

Kad apgarota dvēsele ienāk ķermenī, veidojas smalka saikne starp debesīm un zemi. Ja panākta trīs elementu saplūšana, cilvēks top vesels. Lūk, visvienkāršākā, bet mūsdienu cilvēkam tik grūti īstenojama veselības formula!

“Ja tu dzīvosi savā sirdī,

tu rīkosies kā bērns,

Vienkāršākais ceļš-

sirds taka.”

/Šrī Činmojs/

 

Esiet Gaisma paši sev!

Es un tu – mēs zinām, ka pārmaiņas notiek – katrā individuāli un kolektīvi. Mēs to varam saukt par Jauno Zemi, Jauno dimensiju, Jauno laikmetu… Nosaukumam šo rindu kontekstā nav nozīmes. Nozīme ir būtībā. Arī es, Taka, 2017.gada augustā, savā 10 gadu dzimšanas dienā, uzsāku pārmaiņas, jaunu ciklu. Es piedzīvoju pati un dalos atbildēs – par to, kā cilvēks, kurš iet šo pārmaiņu ceļojumu, savā ikdienā var palikt mīlestībā un gaismā, kļūt un būt garīgi un fiziski vesels, laimīgs attiecībās ar sevi un apkārtējiem, līdzsvarā ar iekšējo un ārējo. Par to, kā cilvēks uz Zemes var nevis izdzīvot, bet priecīgi PIEDZĪVOT sevi un Zemes dzīvi. Cenšos iedvesmot pāriet no teorijas uz praksi, uz realizāciju!

Mēs zinām, ka pamatā ir divas lielās vibrācijas  –  Bailes un Bezgalīgā Mīlestība, un ES IZVĒLOS MĪLESTĪBU un DROSMĪGI sapņot par tādu pasauli, kurā vēlos dzīvot kopā ar saviem Zemes draugiem un ģimeni, kopā ar jums. Bet ne tikai sapņot, bet arī Būvēt to! Es izvēlos, lai gaisma manī aug un izgaismo manu ceļu.  Esmu savā ikdienā apzināta un vērīga. Sastopoties ar šķēršļiem un problēmām, es atbrīvoju un transformēju vecās piesaistes, enerģijas un uzskatus. Esmu gatava pateikties, atklāti paust patiesību un būt godīga visupirms pati pret sevi… Un ja tomēr es kļūdos un iekrītu kādās lamatās, esmu gatava PIECELTIES, izdarīt secinājumus un DOTIES TĀLĀK… Es mācos dzīvot savādāk, ne tā, kā bija ierasts. Es mācos būt klātesoša šajā mirklī. Un, veicot izvēli būt mīlestībā un redzēt patiesību, es apzinos, ka nevaru spēlēt ego izdomātās spēles un iekrist gadu tūkstošiem vecās destruktīvo programmu lamatās. Tāpēc es vēroju un atpazīstu tās. Slāni pa slānim es atveros un ATCEROS aizvien vairāk un vairāk. Un es zinu, ka man ir jābūt patiesai, jādzīvo ar atvērtu sirdi un totāli, jo savādāk nav jēgas. Jā, tas nozīmē, ka ļoti daudz jādara pašai, ka visupirms jāsāk pašai ar sevi!

Lai Taka  ir tas iedvesmas avots, kurā ieskatoties un pieskaroties, cilvēks IEDVESMOJAS atjaunot attiecības ar Debesīm un Zemi, atklāt patieso sevi,  dzīvot un būt brīvai būtnei, būt vesels un stiprs savā fiziskajā ķermenī, izprast savas un citu emocijas un prātu, veidot veselīgas attiecības uz Zemes gan ar sevi, gan apkārtējiem! Atklāt savu patieso potenciālu un realizēt to ar cieņu un mīlestību pret mūsu mīļo Zemi.  Lai Taka ir spēka avots, kas ļauj pacelties pāri ikdienas problēmām un atrisināt tās viedi!

Ja saklausīji  un esi nolēmis  iet kopā ar TAKU, tad lai tā nav akla klibošana manās vai kāda cita pēdās, bet gan – lai arī tu savu gaismu iedegtu, audzētu un turētu to tīru mīlestībā, drosmīgi sperot soli, kaut mazu, bet soli!

Esi gaisma pats priekš sevis! Esot savā gaismā, lai izdodas izstarot to pasaulē!

Mīlestībā –

Taka.

>>>III<<<

Mēs varam iet pa dažādām takām, izkatīties un runāt savādāk, taču būtībā virzīties uz vienu mērķi…. Mēs daudzi savā ceļā iekrītam vienās un tais pašās lamatās. Un tāpēc mēs dalamies ar tām laimīgajām pieredzēm un ar tiem instrumentiem, kuri ir palīdzējuši kādam atveseļoties, kļūt stipram un veselam, atbrīvoties, izdziedināties, pavirzīties tuvāk tam, kas tiek meklēts. Lielo puzli salikt ir vieglāk, ja to darām kopā! Taču atceries filtrēt informāciju ar savu iekšējo patiesību, lai noteiktu, kas tev der un kas nē. Ieklausies sevī!

Takas gandrīz 12. gadu pastāvēšanas laikā jau tika pavēstīts ārkārtīgi daudz. Mēs pamazām dalāmies ar plašo Takas rakstu lādes saturu, arhīva raksti izlases kārtībā tiek publicēti elektroniski šajā vietnē.

Lai nāk par labu cilvēkiem, Debesīm un Zemei!

Lai Top balts ceļš, kuru ejam sirdī esot un ja reiz gadās šķēršļi, lai tie ir viegli pārvarami!

Ja Tev rodas jautājumi, priekšlikumi un idejas kopīgu mērķu realizēšanai,  raksti: zurnals.taka@gmail.com.

Mēs pateicamies katram  Takas gājējam un atbalstītājam,

2019.GADA VASARAS NUMURS

http://baltataka.lv/takas-pavasara-numurs/

2019/2020 ziemas numurs

 

2019.GADA RUDENS NUMURS
2019.gada PAVASARA numurs